Elke afzonderlijke productiebatch controleren

Systematische kwaliteitscontrole


swissQprint-gebruikers verwachten terecht een consistent en reproduceerbaar printresultaat. Hiervoor is de kwaliteit van de afzonderlijke inktbatches belangrijk. Om uitstekende inktprestaties te kunnen garanderen, testen wij elke productiebatch op een aantal vooraf bepaalde eigenschappen.

Viscositeit © swissQprint

Viscositeit

De viscositeit van inkten verandert naar gelang van de temperatuur. Een consistente viscositeit levert consistente printresultaten qua druppelgrootte en bijgevolg ook qua kleurreproduceerbaarheid.
Oppervlaktespanning © swissQprint

Oppervlaktespanning

De juiste oppervlaktespanning van de inkt speelt een doorslaggevende rol bij de gelijkmatige besproeiing van het substraat met inkt evenals bij de druppelvorming.
Deeltjesgrootte © swissQprint

Deeltjesgrootte

De samenstelling van de inkt moet stabiel zijn en mag geen deeltjes bevatten die te groot zijn voor de spuitopeningen van de printkoppen. Zo kunnen storingen worden vermeden.
Stabiliteit © swissQprint

Stabiliteit

De eigenschappen van de inkt moeten tot de vervaldatum binnen een bepaald tolerantiebereik blijven. We onderzoeken controlemonsters op onverwachte variaties. Zo nodig beslissen we inktbatches preventief terug te roepen om te vermijden dat onze klanten problemen zouden ondervinden.
Kleurwaarden © swissQprint

Kleurwaarden

Wij hebben een eigen testcentrum gebouwd voor het reproduceren van kleurnauwkeurigheid en uitharding. Alleen inktbatches met een ΔE00-waarde onder 1 liggen binnen het tolerantiebereik en worden goedgekeurd voor levering. Alleen in dit geval is immers de kleurnauwkeurigheid gegarandeerd.
UV-uitharding © swissQprint

UV-uitharding

Elke inktbatch moet efficiënt en volgens de vastgestelde parameters met UV-licht worden uitgehard.