Vijfde plaats

Funny Moving Poster

van Take Corporation

Een testobject voor een aantrekkelijke presentatie in een etalage. Het product trok de aandacht met draaiende patronen.

Funny Moving Poster detail © swissQprint