ProcessStandard Digital Printing

Fogra PSD

Alle swissQprint machines worden "PSD-ready" geleverd. De ICC-profielen voor de verschillende media staan garant voor een consistente printkwaliteit en natuurgetrouwe kleurweergave. Idealiter bestrijkt deze proceszekerheid niet alleen het gehele machinepark, maar ook de totale productieworkflow.


De Fogra PSD is nauw verbonden met ISO-norm 12647-2, een erkende norm in de offsetdruk, en houdt rekening met de vereisten van ISO-norm 15311-3 voor digitale LFP (Large Format Printing). Voor bedrijven die zowel offset als digitaal drukken aanbieden is het praktisch gezien essentieel om bij beide printprocessen hetzelfde niveau na te streven. De eindklant eist immers een consistente kwaliteit en kleurechtheid, ongeacht of de opdracht op verschillende machines of locaties wordt uitgevoerd. De hele campagne - van mailing tot posters en POS-artikelen - alles moet aan dezelfde kleurennorm voldoen.

swissQprint-grootformaatprinters kunnen worden geïntegreerd in een gestandaardiseerd procesconcept, aangezien ze gemakkelijk in een Fogra PSD-workflow kunnen worden opgenomen en aan de doelstellingen van de standaardspecificaties voldoen (zie de huidige Fogra PSD-handleiding):

Fogra PSD passed

Quality type A © swissQprint

Quality type A (ISO 15311-3)

Reference applications are full-page colour advertisements, large-format professional studio photos (fine art). Close to proofing standard ISO12647-7.

Quality Fine Art
(highest quality mode)

1080×720

9 pl

Average ∆E*00
1.47 (≤ 1.50)

95% ∆E*00
4.54 (≤ 5.50)

Quality type B © swissQprint

Quality type B (ISO 15311-3)

Reference applications are product advertising, collaterals, print products with prestigious character for the areas of culture, fashion, art or architecture. Close to validation print standard ISO12647-8.

Quality
(production mode)

720×720

14 pl

Average ∆E*00
1.66 (≤ 2.50)

95% ∆E*00
5.31 (≤ 7.50)

Quality Type C © swissQprint

Quality type C (ISO 15311-3)

Reference applications are printed matter of a non-luxury nature, editorial section of periodicals and publications.

Draft
(draft mode)

720×360

14 pl

Average ∆E*00
2.75 (≤ 4.50)

95% ∆E*00
8.22 (≤ 10.50)

PSD (Process Standard Digital) biedt richtlijnen, streefwaarden en toleranties voor industrieel digitaal printen. Fogra biedt drie overeenkomstige certificeringen aan. Meer informatie...

De printers van swissQprint verlaten de fabriek met een basisinstelling. Om aan de Fogra PSD-vereisten te voldoen, moet de gebruiker voor elk substraat een geschikt ICC-profiel aanmaken. Hij moet deze profielen regelmatig controleren en eventueel bijwerken, omdat belangrijke factoren in de loop van de tijd kunnen veranderen, zoals:

  • Het witpunt van de media, maar ook verlichting

  • De inkt (verschillende batches, gebruik van light-inkt, uitbreiding kleurenspectrum met oranje, groen, violet)

  • Het materiaal (verschillende fabrikanten, wissellende printeigenschappen afhankelijk van oppervlaktegesteldheid)

  • Het gedrag van de machine als gevolg van klimatologische omstandigheden (vochtigheid en temperatuur)

  • Het printsysteem (bijv. wisselen van flatbed naar rolprinter)

Routinewerk loont altijd wanneer het zorgt voor processtabiliteit en dus klanttevredenheid. De printresultaten zijn voorspelbaar. Dure en tijdrovende herdrukken behoren dankzij de hogere productiezekerheid nu tot het verleden.